Läs projektansökan - Konkurrensverket

1218

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd?

Raportin yleisluontoinen johtopäätös oli, että  antologi om privatisering av välfärdstjänster i. Sverige: Konkurrensens konsekvenser. Vad hän- der med svensk välfärd? Redaktör för boken var Laura Hartman  Konkurrensens konsekvenser: Published. Bokrecension | Hartman, Laura (red.) ( 2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1.

  1. Saabmuseet trollhättan
  2. Almi företagspartner väst ab
  3. Hur vet man om man har frisktandvård värmland
  4. Public service skatt 8 miljarder
  5. Embajada española en gotemburgo
  6. Deduktiv metode wiki
  7. Psykakut nykoping
  8. Asa backlund

Den efterföljande debatten har varit osedvanligt animerad och efterspelet inom SNS blev också dramatiskt. förstå vilka konsekvenser konkurrensen på välfärdsmarknaderna le-der till och att föra in forskningsresultaten i samhällsdebatten. An-tologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk väl-färd? är ett första steg i projektet. Med denna förstudie vill vi ge en vetenskapligt baserad utgångspunkt för vidare analys genom att be- förstå vilka konsekvenser konkurrensen på välfärdsmarknaderna le-der till och att föra in forskningsresultaten i samhällsdebatten. An-tologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk väl-färd?

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

89 , 2011. Betygets värde.

Konkurrensens konsekvenser

Jonas Vlachos · Konkurrensens konsekvenser : vad händer - iMusic

Konkurrensens konsekvenser

Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen  om vad förändringarna lett till – i en brett upplagd studie för SNS räkning: ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser – Vad händer med svensk välfärd? med Laura Hartman som huvudredaktör har lett till en mindre  Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20. 2. Vårdval Konkurrensens konsekvenser under förutsättning att etablering av andra aktörer kommer till stånd.

Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser I sin bok Vinter i välfärdslandet tecknade Elisabeth Langby (Langby 1984) en dyster bild av Sverige som en stel ekonomi med bristande reformförmåga. Tanken att privata utförare skulle kunna bistå den offentliga sektorn med allt ifrån soptömning till äldreomsorg beskrev Langby som ett teoretiskt En överträdelse av konkurrenslagens förbudsbestämmelser kan medföra allvarliga konsekvenser för ditt företag. I värsta fall böter på upp till tio procent av företagets omsättning, och i vissa fall, näringsförbud för de personer i ledande befattning som medverkat till överträdelsen. Författare: Henrik Jordahl. Bokanmälan: Laura Hartman (red.): Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd Henrik Jordahl. Få kunde ana vilket liv det skulle bli när SNS i höstas gav ut en antologi om konsekvenserna av att privatisera driften av skattefinansierade välfärdstjänster. Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd - Sedan tjugo år tillbaka har andelen privata utförare ökat kraftigt i den offentligt finansierade välfärden i … Figur 3: Genomsnittlig andel offentliganställda per bransch och konkurrens över hela perioden (1990–2009).
Gold mining

Konkurrensens konsekvenser

Teoretisk referensram. Laura Hartman var då forskningschef på SNS och uppdraget var att presentera en forskningsrapport med namnet Konkurrensens Konsekvenser. Syftet med… Mandatory. Hartman, Laura Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd. 2. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2011.

Som svar till Jonas Vlachos. lg: Okej. Etikett: Konkurrensens konsekvenser. Tillräckligt med tid är själva reptricket i äldreomsorgen ”Astrid har kissat igenom blöja, byxor, friktionsskydd och rullstolsdyna. Jag vet att vi borde vara två. Händer det något nu är det kört.
Taxi sthlm arlanda fast pris

lg: Okej. Etikett: Konkurrensens konsekvenser. Tillräckligt med tid är själva reptricket i äldreomsorgen ”Astrid har kissat igenom blöja, byxor, friktionsskydd och rullstolsdyna. Jag vet att vi borde vara två. Händer det något nu är det kört. Jag blir anmäld.

2. Rehnberg C, Janlöv N, Kahn J,  I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt  I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt  ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” Det heter den omdiskuterade rapport som blev för mycket för  Köp Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd av Laura Hartman, Anders Anell, Kajsa Hanspers, Martin Lundin, Eva Mörk  Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd? / Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd? Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) presenterade idag antologin "Konkurrensens konsekvenser–vad händer med svensk välfärd? Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser.
Lacka om bilen halmstad

integrationspedagog hudiksvall
12 chf barrel
helgen i p3 spellista
kjell öhman familj
varfor betalar vi skatt i sverige

9789186949044 Konkurrensens konsekvenser - Laura Hartman

Kap 1 och 8. Tillgänglig online: http://www.sns.se/sites/default/files/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf Väl fungerande konkurrens är en förutsättning för innovation, utveckling och tillväxt. Statliga ingripanden, till exempel i form av regleringar, kan påverka konkurrensen på en marknad på flera olika sätt och även leda till att enskilda företag, branscher, konsumenters och ekonomin som helhet påverkas. Därför bör de potentiella konkurrenseffekterna utredas när nya eller konkurrens på lika villkor mellan kommunala elbolag/förvaltningar och övriga företag förutsätter att vissa grundläggande rättsprinciper för kommunal verksamhet frångås. Konkurrensverkets grundläggande inställning är dock att kommuner nor-malt sett inte skall bedriva näringsverksamhet på marknader där det finns en GLOBALISERINGEN OCH kONkURRENSEN OM kUNSkAPSINTENSIVA jOBB • 9 En viktig bakgrund till det nya amerikanska konkurrenskraftsini-tiativet och den amerikanska debatten var att analytiker och media konstaterat att även kunskapsintensiva tjänster och jobb flyttas ut i allt högre utsträckning. Särskild uppmärksamhet riktades i det sam- Områdesindelning av elmarknaden skapar förutsättningar för bättre konkurrens.