Hållbarhet - EcoDataCenter

4957

Hållbar IT - är det värt att skryta om? Green Onion

Vad är hållbarhet? Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. vad är Agenda 2030? Agenda 2030 är en universell agenda som innefattar FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

  1. Hur säljer man fonder på swedbank
  2. Bästa mobiltelefonen test
  3. Frankenstein f
  4. Grammar check reverso
  5. Roligt jobb hemifrån
  6. Flexura duodenojejunalis deutsch
  7. Var bor ingvar kamprad nu
  8. Trangselavgift autogiro
  9. Utbildningsadministratör örebro universitet

Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Brundtlandsrapporten. "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov." Vad är hållbart företagande? Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Hållbarhet är en växande trend hos klädföretag och ett allt starkare försäljningsargument mot konsumenten. Dock är en hållbarhetsprodukt inte automatiskt en cirkulär produkt då det krävs ett genomgående tänk i alla led för att uppnå en cirkulär modeprodukt.

Hållbar IT- baserad verksamhetsutveckling - CORE

Men vad är grundorsakerna och hur kan dessa elimineras? Och mot vilka mål ska en ny och bättre process utvecklas?

Vad är hållbar it

Långsiktigt hållbara IT-Tjänster - Telium Network

Vad är hållbar it

Minska riskerna med att ha ett eget datacenter genom att välja Iron Mountains säkra samlokaliseringstjänster. Erhåll ett omfattande stöd vad  Vi tar ansvar för vårt ekologiska fotavtryck och med hjälp av vår samlade kunskap, ledande IT-lösningar, produkter och tjänster hjälper vi kunder att hantera  Ledningssystem för hållbar IT - Vägledning Denna standard fokuserar även på IT:s egen miljöpåverkan och hur denna i sin tur kan begränsas. Standarden  Hållbar IT Potential för Innovationer 29/11 2013 Carl-Harald Andersson Christina Hjort Agenda idag Vad r en Hllbar IT & relationen till innovationer, Bakgrund,  Globala målen – hur skapar vi IT-branschens bidrag kopplat till hållbar konsumtion och produktion? Arrangör: Atea Sverige AB. Dag: 6/7 2018 08:30 - 09:30. Vad gör vi? Vi hjälper våra kunder med långsiktiga, smarta och hållbara lösningar inom IT och verksamhet.

29/6 09:00 1/7 08:30 - 09:30 En hållbar it-framtid - hur kan den se ut? I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi hjälper organisationer på deras resa, och hur vi arbetar för att våra kunder och medarbetare ska bli nöjdast i  Hur ofta byter du ut din IT-utrustning? Mobiltelefon? För att minska belastningen på både miljö och naturresurser är det värt att använda sin IT-utrustning så  Syftet med IT-policyn är att säkerställa en effektiv och hållbar IT-verksamhet samt vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte  PwC:s rådgivare säkerställer att du har en fungerande modell för IT-styrning Samtidigt som IT-verksamheten ska tillhandahålla effektiva, säkra och hållbara IT-stöd Granskning av företagets IT-mognad – så att du vet vad du behöver göra.
Avslöja graviditet sociala medier

Vad är hållbar it

du läsa om hur man kombinerar hållbarhet och IT, och om många andra ämnen inom hållbarhet,  av A HADZIC — framtid kan även beaktas som ett resultat av en hållbar IT- baserad gemensam övergripande uppfattning av vad hållbar utveckling handlar  Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta kraven på social och miljömässig hållbarhet. Ursprunget är det svenska fackförbundet  Beakta IPv6 för att säkra en hållbar IT-infrastruktur över tid vi införa IPv6, säger Robert Strandberg, IT-arkitekt infrastruktur på Bolagsverket. Vad gör PTS? Hur ser modern IT-infrastruktur ut? Hur omvandlar du ditt datacenter och IT-set up? Vilka är viktiga affärsdrivare för nordiska organisationer och  Vad menar vi med ett hållbart digitaliserat samhälle? Det finns förstås många aspekter och komplexa samband att kartlägga för att ge svar och i vår forskning  En upphandlande myndighet har frihet att definiera och bestämma bland annat vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras så länge som de  Region Stockholm har ett flertal styrande dokument som reglerar hur verksamheterna systematiskt ska arbeta med social hållbarhet och bidrar genom det arbetet  Initiativet Atea Sustainability Focus samlar nordiska IT-köpare för att påverka den globala IT-branschen i mer hållbar riktning. Initiativets hjärta är Vill du bidra och visa upp vad just ditt företag gör på området?

Begreppets ursprung. Hållbar utveckling är en svensk översättning av det engelska begreppet ”sustainable development” som myntades redan år 1981 av den amerikanska författaren och miljöforskaren Lester R. Brown. Vad är hållbar utveckling? “En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov.” Brundtlandkommissionens definition har satt grunden för begreppet hållbar utveckling. Ur ett företagsperspektiv kallas hållbar utveckling också för ansvarsfullt företagande. Målen är formulerade efter principen om hållbar utveckling och handlade om att minska social utsatthet och samtidigt säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. [9] Den 25 september 2015 antogs De globala hållbarhetsmålen av FN. Syftet med målen är att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar I stort kan man säga att hållbar utveckling är en process som syftar till mänskligt välbefinnande och en fungerande ekonomisk utveckling – i balans med jordens ekologiska system.
Luleå kommun skolor ledighetsansökan

Hållbar IT består av följande tre element: Hållbarhetskrav på IT-produkter, IT som teknik i hållbarhetsarbetet och Hållbar IT-verksamhet. Hållbar IT I Finjas övergripande hållbarhetsarbete försöker vi kontinuerligt hitta nya vägar för att minska användningen av ändliga resurser. En del har varit att införa cirkulär livscykelhantering av vår IT-utrustning. Begreppet hållbar IT syftar till att addera ett hållbarhetsperspektiv för hur IT förvaltas och utvecklas. För Malmö stads del innebär hållbar IT minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö. Fokus på tre områden Hållbar IT är det huvudprojekt som påbörjades 2015. Det går parallellt med det nya huvudprojektet Säker Virituell Industri fram till 31/12 2019.

Det handlar om: Att använda IT-produkter, men att försöka begränsa dessa produkters negativa påverkan på miljön och på samhället, vilket är kopplat till tillverkning, användning och sluthantering. Hållbar IT innebär att ett hållbarhetsperspektiv tillämpas gällande hur IT används och utvecklas. Hållbarhetsperspektivet inkluderar en minimerad klimat- och miljöpåverkan från IT-tjänster, men miljötänket måste alltid kompletteras med goda förutsättningar för digitala innovationer samt nyskapande inom IT-sektorn. Hållbar IT - miljömässiga och sociala aspekter. Hållbar IT består av följande tre element: Hållbarhetskrav på IT-produkter, IT som teknik i hållbarhetsarbetet och Hållbar IT-verksamhet.
Kajsa svensson

mdh student mail
gruppterapi helsingborg
eva & adam - fyra födelsedagar och ett fiasko (2001)
tuva novotny blogg
skatteverket lomma

SS 895400:2014 Ledningssystem för hållbar IT

Hållbara produkter omfattas inte endast av miljökrav. De sociala aspekterna i tillverkningen har blivit allt viktigare likaså verifieringen av ställda hållbarhetskrav. Den här vidareutbildningen inom hållbar varumärkesstrategi passar bra för dig som jobbar inom kommunikation, design eller IT där denna utmaning är – eller kommer bli – ett faktum. Vidareutbildningen innehåller tre kurser och går på distans med två fysiska träffar på yrkeshögskolan i Sunne. Standarden är ett ledningssystem för hur en organisation kan använda hållbar IT. Hållbar IT är en mycket viktig fråga i Västerås stad som varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. Nu väntar utmaningen att föra in den, men först tar den plats på konferensen Smart Summit 2014 i november. Vad är då hållbar IT? Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.